ئه هیه ره مه زونی

 

مرثیه ای برای ماموستا شیرکو بیکس

سه شنبه هفدهم دی 1392

 

ئاسِمُو ته مه

ئاسِمُو ته مه

ئه کردستان تا سوئِد

وا ، وَ گهدِ خه مه مُوآرێ

# # #

ءِ دﻩریا

مُۅسی ێێ بێ تاقه ته

ءِ کوێ

 دِێێ مه لیلِنێ

ءِ دارکو

مه لێ مه نالێ

چه روه کِ وا

ءِ کهلکهﻝِکردستان

رێِ وژ یِلا مِهِه

ئُۅرﻩل

سه مێهﻥِ  یه

بێ یِ کِ وارُونێ بای

کِل موِن

ئوهویچ که

که موتهێ

ءِ سُولِیمانیه

 پِر نێایه

وَ زﻩبوێێ* ئِسپێ

ئه چه په خاک

کِل مویی

هویچ شێرێ مُۅلی نُویی یه

ءِ بێ پله  مارِت بێس

هویچ دﻩسێ دِ

جیوجورِت نِمِهِه

ئو هویچ دﻩلێ

(وَ مِنُو بوِ ئازادی)

ءِ نُومِ شِرﻩلِت نمه گیردێ

دِ چهﻡِ هویچ  شههیدێ

وَ دﻩسهﻝِ تُو نیه

ئانارشی ێێ**کِ

ءِ رﻩوﻩنِ  وا ئُۅرُۅشتِته

تا سالهللِ سال

هه سِتێ

# # #

تُۅِسُونه مه چو

وَ داخێ ءِ دل ...

ئو پُوییزه مای

وَ رو- وارُونهﻝِجهالُ

مهﺩرِسهﻝِ  وازبیِه

وﻩلی

تویل ته کُونِ*** ئیمسال

سێ پریسکه(ءِ کردستان)

خهیوِن

ئو وﻩلگهﻝِ چنار

هه ئێواره

ئهنُومِ وژ

ءِ لاپهلیِرێوارهلِ  بێ ئاواخت

یِلا  مهههﻥ

# # #

شُۅ

چی وﻩرزاێێ گه

گِردِ وِلات شُوێمه مِ

ئو ئِبلیس

(وَ ریشخه)

تُوێمِ بُوروته  مه کالِنێ

ئاسِمُو ته مه

ئاسِمُو ته مه

ئاساره گه پێ ئه ئاسِمُۅنِ شُو

که بیه

 

 

 

*ردا،بالاپوشپ

**پرچم، بیدق

***آبان ماه

ترجمه فارسی را از لینک زیر ببینید.


ادامه مطلب...
 

 
 

قاسم عبدالهی

این وب تلاشی است برای زنده نگهداشتن زبانی به گستره تاریخ و به شکوه آفتاب ...
بدون هرگونه تلاش برای مخدوش ساختن زبانی دیگر

 

موضوعات

شعر نو لکی دو دِتِ گجر ( دو دختر کوچک)
نوم گجر ءشق"نام کوچک عشق"
شعر نو لکی دارل پوییز(درختان پاییز)
شعر نو لکی یه لا بیه (گمشده)
شعر نو لکی:ستارگان یاس(ئاسارل یاس)
شعر نو لکی:با من خداییست(وَگَردِ مِ خداییکه)
شعر نو لکی:فرصت انسان (دفر ئایم)
شعر نو لکی:سرزمینی را در خواب می بینم ...
شعر نو لکی:زرپه مشته کی !!" گل یا پوچ"
غزل لکی: وَ ئُوشتِنِ یَک ئه در ئاخِر ، نموییمن
شعر نو لکی:اگر طالب دریایی به رود خانه ها بپیوند .
چند هایکو یا کوتاه نوشته لکی
شعر نو لکی:کرکس و عقاب(دال ئو ئلو)
شعر نو لکی:شترنج
غزل لکی:هه ره
غزل لکی:سرِ سُو بی که شنفتم ئه دم ِ وا گلکم
غزل لکی:خط بکیش ئر واژله بشکن تو ئی سازه پری
غزل لکی:ری مال ِ کدخدا ئژ، دُورُوش داخونه نپرس
شه ئر نو ى له کی:دت ِ گرد ِ گلل
هیز گر ئو سلامی ده،زندون ِزله بشکن
تو که وَ کفر چه مت باج ئه ئیمُون مه گری
ئابانمُ چی هیزم ،ئه سر خارَ مه سوزم
شعر نو لکی وندیکِ وا(پنجره باد)
تفنگِ روسی
شعر نو لکی (شو ئنتقایکه) شب انتقامیست ..
شعر نو لکی راز گلارلت( راز مردمکانت)
شعر نو لکی دنگ،هنا،تال و سمفونی شعر
مرثیه ای برای ماموستا شیرکو بیکس
 

آرشيو مطالب

دی 1392
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
 

پيوند ها

انجمن ادبی شهرستان آبدانان
استان جدید لکستان و قوم لک
لک زبان
لک امیر
شاعران لک زبان
ادب لک
بلوط زار آبدانان
محمد کیانی
عشق من ایلام
زبان لکی
دانلود آهنگ لکی
مردمان لک
آموزش زبان لکی
شاعران لک
لک ها
نوشته های یک جوان بی پناه
دلفان
من سرایشگر اندوه نگاهی نگرانم
سایت رسمی هوز ناظری
ماسپذان (اشعار محمد عسگری)
رضا حسنوند(شوریده لرستانی)
پایگاه خبری تحلیلی لک پرس
پایگاه خبری آبدانان نیوز
محيط زيست و آثارباستانی استان ایلام
غزلیات نیما پیرانی (اشعار سیاسی,اجتماعی و عاشقانه ها)
بیداد تنهایی
وبلاگ رحیم کوچکی
هلیلان بیلانگاه پدری
کورونی دلفان
ژیریان لرستان الشتر
 

امکانات جانبی

RSS 2.0
Weblog Themes By Blog Skin
 

 

 

اسلایدر